ระบบบริหารจัดการงาน
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
1 มีนาคม 2564.
อา พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
Error Select statement :: SELECT * , edsRegistDoc.DocId AS DocIdT1, edsDocument.DocId AS DocIdT2, edsRegistDoc.RegistDocId AS RegistDocIdT1, edsRevolve.RegistDocId AS RegistDocIdT2 FROM edsRegistDoc, edsDocument, edsRevolve WHERE edsRegistDoc.DocId = edsDocument.DocId AND edsRegistDoc.RegistDocId = edsRevolve.RegistDocId AND RevolvePublicDoc='1' and RevolveStatus in ('5','6') GROUP BY RegistDocIdT1 ORDER BY CONVERT(edsRegistDoc.RegistDocId, SIGNED) ASC, CONVERT(edsRegistDoc.DocId, SIGNED) ASC